Nhập máy cắt và máy chấn Laser mới của Đức để phục vụ các dự án 4 saom, 5 sao Quốc Tế