SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG BỘ PHẬN

1. Chức năng của hai đối tác tiến lược:

Công ty Techmerit Malaysia là công ty chuyên thiết kế, sản xuất và thi công các hệ thống bếp ăn công nghiệp, hệ thống bếp mở và hệ thống giặt là công nghiệp cho các khách sạn 4, 5 sao tại Malaysia, Singapore, Ấn Độ và Việt Nam.

Các dự án tiêu biểu ở Việt Nam đã thi công gồm: Sheraton Hà Nội, Horison Hà Nội, InterContinental The Lien West Lake, Park Hyatt Hồ Chí Minh. Công ty Techmerit định kỳ một năm hai lần cử chuyên gia sang đào tạo, giám sát qui trình sản xuất tại nhà máy FNB Solutions tại Việt Nam. Khi FNB ký hợp đồng với các dự án khách sạn 5 sao, Techmerit chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp toàn bộ hệ thống bếp mở cũng như cử chuyên viên kỹ thuật sang Việt Nam giám sát qui trình sản xuất sản phẩm và phối hợp điều phối công việc lắp đặt tại công trường dựa trên cơ chế phân chia lợi nhuận tùy theo đặc thù từng dự án.

Công ty Wincool SND BHD là nhà sản xuất và nhà thầu hàng đầu Malaysia và Đông Nam á chuyên sản xuất các thiết bị lạnh công nghiệp và hệ thống kho lạnh bảo quản thực phẩm. Khi FNB thực hiện các dự án 5 sao tại Việt Nam, Wincool sẽ là đối tác độc quyền cung cấp cho FNB về các thiết bị lạnh và hệ thống kho lạnh bảo quản trong khách sạn. Trong quá trình thực hiện dự án, Wincool cử ít nhất 1 chuyên viên kỹ thuật sang phối hợp cùng FNB điều phối, lắp đặt hệ thống kho lạnh cũng như đào tạo nhân viên của FNB theo thực tế công trình.

2. Chức năng của Giám Đốc:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty và có nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo trực tiếp các trưởng chi nhánh các trưởng bộ phận trong việc quản lý điều phối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Chỉ đạo, duyệt và phê duyệt các chủ trương chính sách của công ty và các quyết định cơ bản của công ty.

+ Chủ trì và phê duyệt và ký các bộ hồ sơ dự thầu, các hợp đồng kinh tế.

+ Phê duyệt đề xuất về tuyển dụng lao động của các trưởng bộ phận và trưởng chi nhánh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác qui định trong điều lệ công ty.

3. Chức năng của chi nhánh Hồ Chí Minh:

+ Thay mặt công ty thực hiện các hoạt động bán hàng, kinh doanh, lắp đặt bảo dưỡng và thực hiện dịch vụ sau bán hàng của công ty từ Nha Trang trở vào trong Nam.

+ Xúc tiến các hoạt động kinh doanh thương mại nhằm đạt được các mục tiêu về doanh số và thu hồi công nợ của mỗi năm tài khóa.

+ Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty.

4. Chức năng của Trung Tâm Bảo Hành Miền Trung:

+ Thay mặt công ty thực hiện toàn bộ công tác lắp đặt sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng và cung cấp linh kiện thay thế cho các khách hàng của công ty tại khu vực từ Huế đến hết Quảng Nam – Đà Nẵng.

+ Không được trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng cung cấp sản phẩm bếp và giặt là mà chỉ triển khai thực hiện về mặt kỹ thuật đối với các dự án của công ty cung cấp tại khu vực thị trường quản lý.

+ Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty.

5. Chức năng của nhà máy:

+ Chịu trách nhiệm hoàn toàn việc sản xuất cho công ty và chi nhánh Hồ Chí Minh toàn bộ các thiết bị inox, thiết bị inox phục vụ giặt là, thiết bị bếp công nghiệp dùng gas và dùng điện phục vụ cung cấp cho các dự án mà công ty cung cấp.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng và dự trữ toàn bộ linh kiện phục vụ cho công tác bảo hành và dịch vụ sau bán hàng của cả công ty, chi nhánh và trung tâm bảo hành miềm Trung.

6. Chức năng của phòng kỹ thuật công ty:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về quản lý, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho công ty tại Hà Nội, nhà máy, chi nhánh Hồ Chí Minh và Trung tâm Bảo Hành Miền Trung.

7. Chức năng của Phòng Mua tại Hà Nội:

Chịu trách nhiệm về cung ứng vật tư đầu vào và toàn bộ linh kiện phục vụ cho nhà máy và các phòng bảo hành tại Hà Nội, miền Trung và Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám Đốc Công Ty.

8. Chức năng của Phòng Tài Chính Kế Toán tại Hà Nội:

Chịu trách nhiệm về phân phối, huy động, phân bổ và kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính và kế toán cũng như nguồn tiền của công ty tại Hà Nội, chi nhánh Hồ Chí Minh và Trung Tâm Bảo hành Miền Trung dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám Đốc Công Ty.