NẮP KHAY THỨC ĂN

– Model : CP11C
– Kích thước : Full
– Model : CP12C
– Kích thước Half
– Model : CP13C
– Kích thước Third
– Model : CP14C
– Kích thước :Quarter
– Model : CP16C
– Kích thước Sixth
– Model : CP19C
– Kích thước :Ninth